SafeQ - Софтуер за управление на печата

Налично

SafeQ e софтуерно решение, което контролира процеса на печат в мрежата. То изисква Windows среда. Всяка заявка за печат се предава към сървъра на SafeQ. Заявката бива отработена само след идентификация на потребител, който има права върху нея . SаfeQ оптимизира работния процес в мрежата, като увеличава ефективността, осигурява резервираност и гъвкавост, намалява разходите. SafeQ контролира всичките печатащи устройства в мрежата с цел всяко да работи с максимална ефективност и да улеснява документооборота. Системата също така осъществява контол върху копираните и сканирани  документи.

Системата SafeQ сървър - терминали през цялото време комуникира с печатащите устройствa и отразява действително отпечатаните, копираните и сканирани документи. Решението може да се използва за контрол на достъпа до печатащите устройства и свързване на отпечатаните обеми с конкретен потребител, отдел, проект.

SafeQ предоставя много високо ниво на сигурност на отпечатаната, сканирана и копирана информация.

Софтуерът изготвя голямо разнообразие от периодични справки за натоварването на устройствата, за обема на печат за всеки потребител.

 

Най-общо функциите му могат да бъдат описани така:

  • Абсолютна прегледност на всичко отпечатано от гледна точка на брой, вид, съдържание, потребител, дата и разнообразна друга информация;
  • Отчетност за разходите по печата;
  • Оптимизиране на работния процес в мрежата и подобряване на ефективността на работата – възможност за прекратяване на безконтролния печат;
  • Заключване на устройството и оторизация на потребител при отпечатване с помощта на терминал;
  • Follow-me и Secure печат и въвеждане на права, правила и квоти на печат и др.;
  • Високо ниво на сигурност на информацията. Софтуера прави огледално копие на всеки разпечатан документ, което се пази 30 дни. При желание на Възложителя може да се направи и копие на сканираните и копирани документи (допълнителна доработка);