Brother Print Security Advanced - Сигурност на печата

Налично

Secure Print Advanced е Windows базирано решение за печат – задачите за печат се съхраняват в споделена папка на Windows computer (Print server). Потребителят може по всяко време от всяко предварително регистрирано устройство да отпечата задачите си след удостоверяване с PIN или с NFC ID карта.

Основни предимства на това решение са:

  • Защитава  документите на потребителя от попадане в чужди ръце;
  • Само оторизираните потребители могат да генерират задачи за печат и да ги разпечатват;
  • Намалява разходите чрез изтриване на неполучените задачи за печат;
  • Позволява печат на кое да е активно мрежово устройство дори и обичайният за Вас принтер да не работи;
  • Премахва ограниченията от лимитираната вътрешна памет на устройствата(задачите за печат се пазят в папка на компютъра);
  • Лесна и гъвкава инсталация на само един уникален драйвер за печат, който позволява работа с различни модели устройства BROTHER и улеснява обучението на персонала.