Управление и администриране на печата (MPS)

Печатът е основна функция в повечето бизнеси, но има разлики в начина, по който всеки бизнес подхожда към печата. Подходът, който ще изберете, ще повлияе на вашите разходи, нивото на отговорност и ефективност. От своя страна всяка от тези променливи влияе върху бъдещата възвръщаемост на инвестициите, производителността и работния процес.

Изборът на решение за печат, което допълва нуждите на вашата организация и изискванията за работа на служителите е важно не само от гледна точка на производителността, но и за крайния резултат.

Managed Print Services (услуги за управление на печата) или накратко MPS е програма, с която управляваме всички аспекти на вашите устройства за печат, включително принтери, скенери, факсове и копирни машини и постигаме оптимизирация на печатната среда. Основните компоненти за постигането на това са: оценка на нуждите, селективна или обща подмяна на хардуера, наблюдение работата на печатните устройства, проследяване и отстраняване на възникнали грешки по време на работата с печатащата техника, както и услугата доставка на части и консумативи, необходими за непрекъсваемата работа на печатния процес.

MPS е идеалното решение за фирми, за които печатът е от съществено значение за нормалното протичане на работния процес. Освен това програмата за управление на печата е от полза за бизнеса по въздействащи начини. Ето един поглед как една програма MPS може да бъде от полза за вашата компания.

1. АНАЛИЗ НА ВАШИТЕ НУЖДИ ОТ ПЕЧАТ

Въпреки че вашият ИТ отдел може да е в състояние да анализира вашата печатна среда, дали това е най-доброто за постигане на оптимизиран печатен процес? Ние и нашият екип имаме опит в анализирането на средата и притежаваме специализирани познания в методите за консолидиране на печатащите устройства, за да гарантираме, че вашият бизнес внедрява правилното оборудване на достъпна цена. Този анализ ще разгледа всички аспекти на нуждите на вашия бизнес за печат, включително сканиране, печат и копиране.

2. НАМАЛЕТЕ „ЛОКАЛНИТЕ“ ПРИНТЕРИ

Едно от първите неща, които трябва да бъдат оценени, е необходимостта и използването на локални принтери. Обикновено те са неефективни и по-скъпи, обслужват само един потребител и рядко са свързани в мрежа, което ги прави неефективни в повечето бизнес среди. Те също така често изискват уникални касети, които са по-скъпи и са предразположени към предизвикателства при закупуване и проследяване на инвентара.

3. ОПТИМАЛЕН БРОЙ УСТРОЙСТВА И ПРАВИЛНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ

Поставянето на вашето печатащо оборудване в лесно достъпни зони за подходящ брой служители ще ви помогне да подобрите работния процес и да увеличите максимално използването на вашето устройство. Лесният достъп до това оборудване е от решаващо значение за ефективността на вашите служители. Твърде често времето се губи в ходене през сградата или до друг етаж за отпечатани документи. Това намалява способността на вашите служители да вършат работата си ефективно.

4. ЗАМЕНЕТЕ НЕЕФЕКТИВНИТЕ УСТРОЙСТВА

Ние, като доставчик на MPS можем да ви помогнем да идентифицирате кои машини са по-слаби и да ги замените с по-ефективни устройства. За това ще ви консултират нашите специалисти, които познават най-добрите налични печатащи устройства за нуждите на вашия бизнес и вашия бюджет. Те ще вземат предвид фактори като вашата история на печат и вашите бизнес цели.

5. АВТОМАТИЗИРАНА ДОСТАВКА

Елиминирайте необходимостта от поръчване на тонер касети, като влезете в програмата MPS. Тази програма може да наблюдава вашите устройства и да автоматизира доставката на тонери и консумативи. Ние ще ви доставим такива, когато вашите устройства дадат индикация, че напр. тонерът намалява, без да е необходимо обаждане от ваша страна. Поддържайте средата си ефективна и продуктивна.

6. ОСИГУРЕТЕ ПРЕДСКАЗУЕМОСТ

MPS програмата ви позволява да консолидирате вашите разходи (и доставчици), което предоставя възможност за последователна месечна инвестиция. С „Managed Print Services“ (услуги за управление на печата), няма да има повече изненадващи разходи за поддръжка или непредвидими разходи за печат.

7. ОБУЧЕТЕ СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИТ отделите често са фокусирани върху редовните си задачи. Обучението на служителите и решаването на проблемите им с печата не е техен основен приоритет и обикновено е първата задача, която трябва да се остави на заден план. Ние като доставчик на MPS можем да помогнем в обучението на служителите и да предоставим помощ при проблеми с печата.

8. ПОДОБРЯВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ПЕЧАТА

Във вашия бизнес може да е важно да контролирате достъпа до документи и устройства за печат, така че поверителната информация да не бъде изложена на риск. Осигуряването на „сигурен печат“ може да бъде подпомогнато чрез внедряване на софтуер за сигурност за печата, предоставен от MPS. Това е едно решение, което намалява уязвимостта, като добавя ниво на защита към вашите записи и друга лична идентификационна информация. Например, могат да се използват карти за достъп на служителите до печатащата техника, която да принтира заявката за печат само след като служителя се е идентифицирал, че това е той, посредством картата. Виж повече за SafeQ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Решенията за управлявани печатни услуги - MPS се предлагат в много форми и могат да бъдат съобразени с нуждите на вашия бизнес. Това е цялостно решение за печат, което държи вашия ИТ персонал фокусиран върху други приоритети, намалява разходите за печат, подобрява производителността и като цяло подобрява ефективността на вашата среда за печат. MPS програмите дори намаляват натоварването на вашия ИТ отдел и следователно повишават тяхната ефективност. И накрая, MPS програмите са партньорство, което подобрява способността на бизнеса да управлява по-ефективно своята среда за печат. Научете повече за това какво може да направи MPS за вашия бизнес, като се свържете с представител на DSCompany.

20 Април 22 Консултантски услуги в сферата на печaта и IT тенологиите

Всички фирми и организации харчат ¼ от бюджета си за принтинг и IT, а огромна част от тях нямат изобщо представа, колко реално са разходите им за печат. Всички искат да намалят тези разходи и да...

Научи повече
20 Април 22 Отдалечен мониторинг

DSCompany като доставчик на MPS (Managed Print Services) услуги, цели да помогне на своите клиентите да разберат и намалят цената на офис печата си. Това се постига чрез доставка и мениджмънт на...

Научи повече
20 Април 22 Управление и администриране на IT активи

Аутсорсинг на Администраторски услуги Администриране на настолни и преносими компютри Изграждане на IT свързаност с активно и пасивно оборудване Софтуер и бекъп на данни...

Научи повече
20 Април 22 Техника под наем

Все повече фирми и организации искат да се освободят от не специфични за компанията дейности и да се фокусират върху основния си бизнес. Такива са печата, IT услугите, счетоводството и др. За тази...

Научи повече