Техника под наем

Все повече фирми и организации искат да се освободят от не специфични за компанията дейности и да се фокусират върху основния си бизнес. Такива са печата, IT услугите, счетоводството и др. За тази цел се опитват да изнесат тези дейности извън организацията или да ги аутсорснат на други компании специализирани в тези сфери. Ние като компания с дъгогодишен опит в областта на принтинг и IT услугите, предлагаме тези услуги на своите клиенти с отговорност и професионализъм.

Наемането на техника от компаниите допринася за значително намаление на разходите за придобиване на различни активи. Много от фирмите и организациите не искат да придобиват дълготрайни материални активи (ДМА) и това им помага да разполагат с нова и надеждна техника, като оперативен разход.

Аутсорсинг на печатните услуги

Аутсорсинг на печата е цялостно рещение включващо устройства, софтуер за мониторинг и управлението им, както и пълна поддръжка на наетите устройства.

Клиентите ни могат да изберат няколко варианта за наем и поддръжка;

 1. Месечен наем за устройствата и софтуера и пълна поддръжка с плащане на цена на копие, включваща всички консумативи, резервни части и сервиз, както и разходи за транспорт и доставка.

 2. Обща цена/пакет за месечен наем и включени копия (предварително определени в зависимост от обема на печат на конкретния клиент)

 3. Наем на администраторски услуги

  • Месечен наем за администраторски услуги свързани с поддръжката на настолни и преносими компютри на клиента.

  • Поддръжка и администриране на Сървъри и Сториджи.

 4. Сервиз

  • Гаранционна и извънгаранционна поддръжка на офис техника

  • Пълна поддръжка на печатащата техника

  • Абонаментна поддръжка

  • Тикет система за регистриране на сервизни заявки

  • Решения

 5. Управление и контрол на печата

  • MPS (Managed Print Services)

20 Април 22 Консултантски услуги в сферата на печaта и IT тенологиите

Всички фирми и организации харчат ¼ от бюджета си за принтинг и IT, а огромна част от тях нямат изобщо представа, колко реално са разходите им за печат. Всички искат да намалят тези разходи и да...

Научи повече
20 Април 22 Управление и администриране на печата (MPS)

Печатът е основна функция в повечето бизнеси, но има разлики в начина, по който всеки бизнес подхожда към печата. Подходът, който ще изберете, ще повлияе на вашите разходи, нивото на отговорност и...

Научи повече
20 Април 22 Отдалечен мониторинг

DSCompany като доставчик на MPS (Managed Print Services) услуги, цели да помогне на своите клиентите да разберат и намалят цената на офис печата си. Това се постига чрез доставка и мениджмънт на...

Научи повече
20 Април 22 Управление и администриране на IT активи

Аутсорсинг на Администраторски услуги Администриране на настолни и преносими компютри Изграждане на IT свързаност с активно и пасивно оборудване Софтуер и бекъп на данни...

Научи повече