Консултантски услуги в сферата на печaта и IT тенологиите

Всички фирми и организации харчат ¼ от бюджета си за принтинг и IT, а огромна част от тях нямат изобщо представа, колко реално са разходите им за печат. Всички искат да намалят тези разходи и да подобрят услугите си, но купувайки непрекъснато нови устройства за печат без необходимото анализиране и отчитане на различните специфики на конкретния бизнес, не само не намаляват, но и повишават разходите си. Наличието на много различни принтери и МФУ води до повишени складови наличности от различни видове тонери и разходи за сервиз.

  • Анализ

Нашият екип от специалисти ще направи задълбочен анализ на печатната среда и на разходите за поддръжката й. Проведените срещи ще изяснят проблемите пред които е изправен клиента и ще търси възможно най-правилното решение за постигане на максимални резултати, без необходимостта от големи промени. То ще бъде изцяло съобразено с всички особености на конкретната компания или организация, като ще бъде изготвено сравнение между общата цена на притежание (ТСО) към момента и очакваната след въвеждане на оптимизацията.

  • Консултация

След приключване на анализа, нашият екип ще изготви и предложи конкретен план за действие. Клиентът ще бъде запознат с откритите слабости и проблеми и естеството на техния произход. Изхождайки от богатата гама предлагани устройства и софтуерни решения, ще предложим план за оптимизиране на разходите за печат и IT свързаността. Този план ще бъде съобразен изцяло с потребностите и работата на клиента.

  • Оптимизация

След одобрение от страна на клиета се преминава към реализиране на конкретният проект за оптимизация на печата и IT средата. В процеса на имплементиране могат да бъдат направени промени при желание от страна на клиента. Съвместната работа и обратната връзка от страна на клиена допринасят за успешната реализация на всеки един проект. Нашите сервизни специалисти активно ще помагат на клиента да придобие знания и умения и с лекота да се ориентира в новоизградената печатна и ИТ среда и внедрените в нея софтуери. Реализирането на един такъв проект за оптимизиране на печата и IT средата води средно до намаляне на разходите с до 30%.

20 Април 22 Управление и администриране на печата (MPS)

Печатът е основна функция в повечето бизнеси, но има разлики в начина, по който всеки бизнес подхожда към печата. Подходът, който ще изберете, ще повлияе на вашите разходи, нивото на отговорност и...

Научи повече
20 Април 22 Отдалечен мониторинг

DSCompany като доставчик на MPS (Managed Print Services) услуги, цели да помогне на своите клиентите да разберат и намалят цената на офис печата си. Това се постига чрез доставка и мениджмънт на...

Научи повече
20 Април 22 Управление и администриране на IT активи

Аутсорсинг на Администраторски услуги Администриране на настолни и преносими компютри Изграждане на IT свързаност с активно и пасивно оборудване Софтуер и бекъп на данни...

Научи повече
20 Април 22 Техника под наем

Все повече фирми и организации искат да се освободят от не специфични за компанията дейности и да се фокусират върху основния си бизнес. Такива са печата, IT услугите, счетоводството и др. За тази...

Научи повече