Управление и администриране на печата (MPS)

SafeQ

SafeQ e софтуерно решение, което контролира процеса на печат в мрежата. То изисква Windows среда. Всяка заявка за печат се предава към сървъра на SafeQ. Заявката бива отработена само след идентификация на потребител, който има права върху нея . SаfeQ оптимизира работния процес в мрежата, като увеличава ефективността, осигурява резервираност и гъвкавост, намалява разходите. SafeQ контролира всичките печатащи устройства в мрежата с цел всяко да работи с максимална ефективност и да улеснява документооборота. Системата също така осъществява контол върху копираните и сканирани  документи.

Системата SafeQ сървър - терминали през цялото време комуникира с печатащите устройствa и отразява действително отпечатаните, копираните и сканирани документи. Решението може да се използва за контрол на достъпа до печатащите устройства и свързване на отпечатаните обеми с конкретен потребител, отдел, проект.

SafeQ предоставя много високо ниво на сигурност на отпечатаната, сканирана и копирана информация.

Софтуерът изготвя голямо разнообразие от периодични справки за натоварването на устройствата, за обема на печат за всеки потребител.

Най-общо функциите му могат да бъдат описани така:

 • Абсолютна прегледност на всичко отпечатано от гледна точка на брой, вид, съдържание, потребител, дата и разнообразна друга информация;
 • Отчетност за разходите по печата;
 • Оптимизиране на работния процес в мрежата и подобряване на ефективността на работата – възможност за прекратяване на безконтролния печат;
 • Заключване на устройството и оторизация на потребител при отпечатване с помощта на терминал;
 • Follow-me и Secure печат и въвеждане на права, правила и квоти на печат и др.;
 • Високо ниво на сигурност на информацията. Софтуера прави огледално копие на всеки разпечатан документ, което се пази 30 дни. При желание на Възложителя може да се направи и копие на сканираните и копирани документи (допълнителна доработка);


Paper Cut

PaperCut MF е мощен инструмент за управление на печата, който дава възможност за разрешение, проследяване, управление и защита на печата, копирането и сканирането. Няма значение колко голяма е компанията Ви, колко и какви устройства за печат имате или какви операционни системи предпочитате, със своята междуплатформена технология, при която няма значение каква е марката или производителя на принтерите, това е решение, което просто работи.

Най-общо функциите му могат да бъдат описани така:

 • Управление на Вашата среда за печат - PaperCut MF предлага вграден, браузър базиран административен достъп, чрез който може да управлявате всеки потребител и всяко печатащо устройство. Централният панел позволява бърз достъп, наблюдение и контрол в реално време върху печатащата среда, включително съобщенията за грешки, нивата на консумативи, различни статистики дори въглеродния отпечатък/влиянието върху околната среда.
 • Синхронизация на потребителите - PaperCut MF синхронизира потребители и групи с  Windows Active Directory, Google Cloud Directory, Azure Active Directory и LDAP. Това позволява опростено управление на потребителите, защото не е необходима отделна база данни за тях. В случай на добавяне на нов потребител към домейна или премахване на потребител от група PaperCut автоматично синхронизира тази информация без нужда от никаква административна намеса.
 • Мобилен печат и BYOD – дава възможност за работа на устройства, които са по-удобни за вашите служители – лаптоп, таблет или смартфон, работещи с  iOS, Android, Chrome OS, Microsoft Windows или macOS - PaperCut поддържа всички тях със своята технология BYOD (Bring Your Own Device/Донеси своето собствено устройство).
 • Отчети - PaperCut MF разполага с над 80 вида отчети с едно кликване на мишката, достъпни за он-лайн преглед, експорт или печат. Отчетите обхващат всички области, от подробни регистрационни (лог) файлове на страници до обобщителни отчети сортирани по потребител, отдел, устройство и дори въздействие върху околната среда. Администраторите могат също да създават персонализирани отчети, за да се уверят, че предоставят най-ценната информация. Всички тези отчети могат да бъдат изпращани по имейл до определени хора по предварително изготвен график, премахвайки всякакъв вид човешки усилия.

 

 Secure Print Advanced

Secure Print Advanced е Windows базирано решение за печат – задачите за печат се съхраняват в споделена папка на Windows computer (Print server). Потребителят може по всяко време от всяко предварително регистрирано устройство да отпечата задачите си след удостоверяване с PIN или с NFC ID карта.

Основни предимства на това решение са:

 • Защитава  документите на потребителя от попадане в чужди ръце;
 • Само оторизираните потребители могат да генерират задачи за печат и да ги разпечатват;
 • Намалява разходите чрез изтриване на неполучените задачи за печат;
 • Позволява печат на кое да е активно мрежово устройство дори и обичайният за Вас принтер да не работи;
 • Премахва ограниченията от лимитираната вътрешна памет на устройствата(задачите за печат се пазят в папка на компютъра);
 • Лесна и гъвкава инсталация на само един уникален драйвер за печат, който позволява работа с различни модели устройства BROTHER и улеснява обучението на персонала.