ADF
Двустранен печат
Двустранно сканиране
Мрежа
Скорост
22.00 - 50.00
Тип устройство
Формат
Цена
447.00 лв. - 6848.00 лв.
Свързаност
Konica Minolta 225i-Мултифункционално устройство
Цена
2 290,00 лв. 2 748,00 лв. с ДДС
Черно-бяло устройство А3 22 стр./мин. USBWiFiLAN
Konica Minolta bizhub 4050i-Мултифункционално устройство
Цена
2 278,54 лв. 2 734,25 лв. с ДДС
Черно-бяло устройство А4 40 стр./мин. WiFiLANUSB
Konica Minolta bizhub 4700i- Черно бял принтер
Цена
1 230,21 лв. 1 476,25 лв. с ДДС
Черно-бял принтер А4 47 стр./мин. LANUSBWiFi
konica Minolta bizhub 5020i- Мултифункционално устройство
Цена
1 365,16 лв. 1 638,19 лв. с ДДС
Черно-бяло устройство А4 50стр./мин. WiFiLANUSB
Konica Monolta bizhub 4020i- Мултифункционално устройство
Цена
856,65 лв. 1 027,98 лв. с ДДС
Черно-бяло устройство А4 40 стр./мин. WiFiUSBLAN
Konica Minolta bizhub 5000i- Черно-бял принтер
Цена
766,68 лв. 920,02 лв. с ДДС
Черно-бял принтер А4 50стр./мин. LANUSBWiFi
Konica Minolta bizhub 4000i- Черно-бял принтер
Цена
447,88 лв. 537,46 лв. с ДДС
Черно-бял принтер А4 40 стр./мин. LANUSBWiFi
Konica Minolta bizhub 367- Мултифункционално устройство
Цена
4 803,51 лв. 5 764,21 лв. с ДДС
Черно-бяло устройство А3 36 стр./мин. USBLANWiFi
Konica Minolta bizhub 287- Мултифункционално устройство
Цена
3 757,14 лв. 4 508,57 лв. с ДДС
Черно-бяло устройство А3 28 стр./мин. USBWiFiLAN
Konica Minolta bizhub 227- Мултифункциоинално устройство
Цена
3 952,00 лв. 4 742,40 лв. с ДДС
Черно-бяло устройство А3 22 стр./мин. LANUSBWiFi
Konica Minolta bizhub C4050i- Цветно мултифункционално устройство
Цена
3 636,00 лв. 4 363,20 лв. с ДДС
Цветно устройство А4 40 стр./мин. LANUSBWiFi
Konica Minolta bizhub C3350i- Цветно мултифункционално устройство
Цена
3 145,32 лв. 3 774,38 лв. с ДДС
Цветно устройство А4 33 стр./мин. WiFiLANUSB
Konica Minolta bizhub C3320i- Цветно мултифункционално устройство
Цена
1 928,21 лв. 2 313,85 лв. с ДДС
Цветно устройство А4 33 стр./мин. WiFiUSBLAN
Konica Minolta bizhub C4000i- Цветен принтер
Цена
1 805,23 лв. 2 166,28 лв. с ДДС
Цветен принтер А4 40 стр./мин. LANWiFiUSB
Konica Minolta bizhub C3300i- Цветен принтер
Цена
1 482,00 лв. 1 778,40 лв. с ДДС
Цветен принтер А4 33 стр./мин. USBLANWiFi
Konica Minolta bizhub C360i- Цветно мултуфункционално устройство
Цена
6 847,36 лв. 8 216,83 лв. с ДДС
Цветно устройство А3 36 стр./мин USBLANWiFi